חיפוש

כתבי יד

כסית

שמו של בית הקפה של חצקל "איש- כסית" הוענק לו ע"י שלונסקי שצירף יחד המלים "כיסא" ו"כוסית"

אנקדוטות נוספות...

ספרי שירה

דְּוָי, הוצאת "הדים", תל־אביב, תרפ"ד, 1924.

לאבא-אימא, הוצאת "כתובים", תל־אביב, תרפ"ז, 1927.

בגלגל, הוצאת "דבר", תל־אביב, תרפ"ז, 1927.

באלה הימים, הוצאת "כתובים", תל־אביב, תר"ץ, 1930.

אבני בוהו, הוצאת "יחדיו", תל־אביב, תרצ"ד, 1934.

שירי המפולת והפיוס , הוצאת "יחדיו", תל־אביב, תרצ"ח, 1938.

על מלאת, הוצאת ספרית פועלים, תש"ז, 1947.

שירים, הוצאת חדשה של כל שיריו שנכתבו עד כה (כרכים א-ב) הוצאת ספרית פועלים, תשי"ד, 1954.

אבני גוויל, הוצאת ספרית פועלים, תש"ך, 1960.

ילקוט שירים, ליקט והוסיף מבוא והסברים א.ב. יפה, הוצאת "יחדיו" ואגודת הסופרים העברים בישראל, תל־אביב, תשכ"ז, 1967.

משירי הפרוזדור הארוך, הוצאת ספרית פועלים, תשכ"ח, 1968.

מחרזת משיריו, לאברהם שלונסקי בן השבעים, לקוטה ומוגשת ע"י ספרית פועלים, מהדורה ביבליופילית בכתב־יד המשורר, הוצאת ספרית פועלים, תל־אביב, 1970.

כתבי א. שלונסקי, שיריו ותרגומים בעשרה כרכים (שירים – כרכים א'־ה'), הוצאת ספרית פועלים ומפעלי־נייר חדרה, 1972־1973.

ספר הסולמות, הוצאת ספרית פועלים, תשל"ג, 1973.

מול הישימון (רישומים אריה נבון), הוצאת ספרית פועלים ועירית תל־אביב יפו, תל אביב, תשל"ד, 1973.

מלאת, (מבחר שירים) הוצאת ספרית פועלים, תל־אביב, תשל"ט, 1979

ששה סדרי שירה, כל שירי אברהם שלונסקי, הוצאת ספרית פועלים, בני ברק, תשס"ב, 2002.

אברהם שלונסקי – המלך המודח, (הקדים, בחר ופירש: מנחם בן), הוצאת המילים, פתח תקווה, תשע"ז, 2016.

בראשית חדשה, מבחר שירים בעריכת עוזי שביט, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל־אביב, 2018.

שונות

 

אברהם שלונסקי, מכתבים ליהודים בברית-המועצות, עורך: אריה אהרוני, ספרית פועלים ויד שלונסקי, תשל"ז 1977

אברהם שלונסקי, פרקי יומן, הביא לדפוס: אריה אהרוני, ספרית פועלים,1981

אברהם שלונסקי, מכתבים למשורר צעירה, מכתבי אברהם שלונסקי לצילה שמיר, אחרית דבר: חגית הלפרין, ידיעות אחרונות, 1997.